November 24, 2017

Rapat Jeung Nini Nini

Rapat Jeung Nini Nini

Kacaritakeun dina hiji waktu Nini Omah ngulem rapat Pa RT , Pa RW, Pa Lurang jeung tatanggana, ngariung di imahna.

Pa RT : Asa rareuwas ieu teh, aya naon tara-tara nini ngondang kuring ?
Pak Lurah : Enya, Pa RT ! Salami Abdi jadi lurah di dieu nembe ayeuna aya nini nini ngondang sim kuring.
Nini Omah : Hapunten Pa Lurah, Pa RT, sareng wargi sadayana, kapaksa nini ngulem kasadayana.
Warga : Memangna aya naon Ni ?
Nini Omah : Teu aya nanaon saleresnamah ieu mah perkawis “Nutup botol ieu” (Nini Omah Bari ngacungken botol)
Pak Lurah : Lah teras naon hubunganna sareng abdi oge sareng warga nu lain.
Nini Omah : Di Label Botol ieu aya tulisan, “TUTUPLAH BOTOL DENGAN RAPAT”, Kumargi eta abdi ngulem sadayana kanggo rapat di rorompok, Supados BOTOL ieu tiasa NUTUP !!!

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *