Tukang Kembang

297
Ilustrasi

Ohim geus ginding rék indit ka imah awewe nu diincerna, méméh ka imah awewe manehna nyimpang heula ka tukang kembang.

Ohim                          : “ Mang… kembang nu beureum hiji….”

Tukang Kembang     : “ Rék apél Jang….? “

Ohim                          : “ Muhun Mang..”

Tukang Kembang     : “ Hébat lah mani romantis..”

Ohim                          : “ Ohim téa atuh…,gaul gitu looohh,  éh…Mang hiji deui kembangna…”

Tk.Kembang              : “ Keur saha deui Jang..? “

Ohim                          : Keur adina Mang, sok delak delék waé, jigana bogoheun oge ka abdi.”

Tk.Kembang              : “ Mani hawek Jang…”

Ohim                          : “ Wah mang urang hanca wé duanana! Eh, kétang hiji deui wé mang kembangna “

Tk.Kembang              :  Keur saha deui jang….????? “

Ohim                          : Keur Indungna mang, lumayan geulis kénéh katingalina mah, mun abdi kadinya sok melong waé, sigana sarua bogoheun ka abdi..”

Tk.Kembang              : Beu budak ngora ayeuna ku nurustunjung “ (Jero hatena)

Nepi ka imah kabogohna, Ohim geus didagoan ku kabogohna, adina jeung indungna rék diajak dahar bareng, ngan méméh dahar ngadagoan heula bapana can balik gawe…. Teu lila torojol Bapana datang,  Ohim nu kabagean mingpin maca do’a langsung tungkul bari maca do’a… meni khusu da hayang kapaké meureun. Meni lila Ohim nga do’a na, saréréa geus cangkeul, Ohim kalah beuki tungkul, kabogohna kesel tuluy noél bari ngaharéwos  “ Teu nyangka gening Aa téh meni religius nga do’a meni lami.” Ohim bari masih kénéh tungkul teu kuat bari semu nahan ceurik nembalan bari ngaharéwos. “ Aa gé teu nyangka gening bapa Néng téh Tukang Kembang. “

|Aang Muh|

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY