Asin Sepat Kejo Liwet

40
Iustrasi

Hiji waktu aya jajaka panggih jeng wanoja dina beus jurusan Bandung – Pangandaran. Ku dikersakenna teh eta wanoja jeng jajaka teh diukna parendeng.

Jajaka   : Neng,  bade teras kamana?

Wanoja : Kulan, bade wangsul ka Tasik,  A!

Jajaka   : Dupi nami saha neng teh?

Wanoja : Alisha Sinta Septiani Patma

Jajaka   : Uluh geuning panjangnya namina, pami panggilan akrabna naon?

Wanoja : Asin Sepat,  A!

Jajaka   :  Beuuh???

Wanoja : Dupi nami Aa saha?

Jajaka   : Kemas Jordan Lily Wetimena,  neng!

Wanoja : Kutan… Aa teh turunan menak ti Ambon rupina?

Jajaka   : Muhun kaleresan pun bapa ti Ambon,  pun biang ti Tasik.

Wanoja : Pami panggilanna naon A?

Jajaka   : Kejo Liwet.

Wanoja :Cihuy…hayhayhay, geningan meni cocok pisan sareng neng. Boa bo urang teh ngajodo Aa. “Asin Sepat Kejo Liwet”.

Ti harita eta jajaka sareng wanoja teh ahirna kawin nepi ka ayena geus boga anak tilu.

Anak nu kahiji dibere ngaran Samira Bela Gozali Angkadipura, sok digeroan “Sambel Goang”

Anak nu kadua dibere ngaran Gozali Renggana Jenggala Kolfani, “Goreng Jengkol”.

Anak nu katilu dibere ngaran Lani Labani Dani Untoro Sampelani disingkat “LalabDaun Sampeu”.

 

Kintunan : Kang Ucun Sunarya

 

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY