Diajar Nyieun Kalimat Dina Basa Sunda

87
ilustrasi
Di kelas 5 mah Osid téh murid pangbaongna jeung ari ngomong sok jorang waé. Sakabéh babaturan jeung guruna geus pada apal kana kalakuan Osid kitu téh.
Dina pangajaran  basa Sunda guruna nitah nyieun kalimah.
“Barudak, saha diantara maranéh nu bisa nyieun kalimah nu aksara awalna M?” Ceuk Bu Guru nanya.
“Abdi Bu Guru!” Ceuk Osid ngagorowok.
“Iiih, ulah Osid mah, da pasti nyieun kalimahna bakal jorang. Sok, mending Cécép waé,”.
Ceuk Bu Guru bari nunjuk Cécép.
” Mangkukna abdi wangsul nyaba ti Jakarta!” Ceuk Cécép.
“Alus!, ayeuna saha nu bisa nyieun kalimah nu aksara awalna K?” Ceuk Bu Guru nanya deui.
“Abdi Bu Guru!!!” Têmbal Osid bari ngacung.
“Ih, ulah Osid mah… da pasti kalimahna bakal jorang. Mending Euis waé!” Ceuk Bu Guru bari nunjuk Euis.
” Kamari abdi mésér buku ti toko.”
“Alus, ayeuna awalna T. Ulah ku Osid, mending ku Dadang waé.” Ceuk bu Guru bari nunjuk Dadang.
” Tong sok mumul ngapalkeun mun hayang jadi juara kelas mah.”
“Alus, palinter geuning murid ibu téh. Cik ayeuna, saha nu bisa nyieun kalimah nu awalna Z?”
“Abdi Bu Guru!” Ceuk Osid bari ngacung.
Lantaran murid nu séjén euweuh nu ngacung jeung aksara Z mah asa moal bisa dijieun kalimah jorang jeung jarang dipake dina basa Sunda mah, Osid ku guruna diizinan ngajawab.
“Sok Osid, jieun kalimah nu awalna tina Z! Ceuk Bu Guru nitah Osid.
“Zaenal, Bu!!!”
“Kunaon Zaenal? Teruskeun atuh kalimahna tong Zaenal wungkul…”
“Zaenal kanjutna burut!”
“Ceuk Ibu ogéee..maneh mah pasti tara baleg ngajawabna…” Bari gogodeg.
Kintunan : Kang Ucun Sunarya

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY