Sieun Ku Pamajikan

164
Ilustrasi, (gambar:JPNN.com)

Dina hiji kumpulan geng koclak, ketua geng nyarita ka anggotana. “Cik ngacung saha wae anu sieun ku pamajikan pindah ka beulah katuhu baris cing rapih.”

Tina opat puluh urang anggota geng koclak, tilu puluh salapan urang pindah baris di beulah katuhu. Sesana ngan tinggal Kang Ohim nu teu pindah angger ngajanteng di beulah kenca.

Ninggali Kang Ohim teu milu baris pindah ka beulah katuhu, kabeh babaturanna surak keprok. Dina pikir maranehna, “aya oge anu teu sieun ku pamajikan.”

Ketua Geng :  “Ohim ! Maneh hebat diantara kabeh anggota geng koclak termasuk kuring, ngan saurang, silaing Ohim nu teu sieun ku pamajikan.”

Ohim : “Muhun ketua, abdi teh dilarang ngalih ka beulah katuhu ku pun bojo matak cicing wae ge. Pok na teh, geus cicing tong pindah bari nyiwit beuteung abdi.”

Anggota Geng surak :  “eeeeeuuuuh sarua we ath sieun sieun keneh ku pamajikan mun kitu mah,”

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY