Papatah Aki

Teu karasa Jang Ohim jeung Neng Euis teh geus sataun lilana ngajalin hubugan alias bobogohan. Salila sataun Jang Ohim ngapelan ka imah Neng Euis nu cicing jeung aki na.

Tiap ulin ngapelan ka imahna,  dua nana sok dibere papatah ku aki na. Dasar Jang Ohim tara ngudeng, tiap dipapatahan asup ceuli katuhu kaluar ceuli kenca. Nya kitu tea papatah akina euweuh tapak-tapakna acan.

Ngarasa bosen geus sataun ngan bisa ngapelan di imah, Jang Ohim boga ide hayang ngajak Neng Euis ulin ka Kawah Kamojang. Sakalian ngarayaken geus sataun duanana bobogohan.

Pas nepi di deukeut Kawah Kareta Api, Jang Ohim ngajak diuk bareng sisi tangkal kai nu gede. Bari ngobrol kaditu kadieu, leungeun Jang Ohim mimiti nyaliara, eunteup dina palebah bitis Neng Euis nu keur emok cabok. Tidinya terus ngarayap deui sajengkal ka luhur bitis. Neng Euis ngadilak ka Jang Ohim. Reg leungeun Jang Ohim dikejetken. Teu kungsi lila leungeun Jang Ohim ngarayap deui kana palebah pingping bari terus naek kaluhur. Neng Euis langsung ngadilak bari pok ngomong : “A…sing emut kana papatah aki nu kahiji!”

Jang Ohim :”Duh, hapunten neng, sakali deui hapunten ulah diwartosken ka aki nya,” ceuk Jang Ohim bari ngejatken leungeunna.

Neng Euis :” Teu sawios, A !” Tembalna semu nu handeueul napasna masih renghap ratug.

Teu lila duanana baralik. Panasaran kana naon papatah aki nu kahiji, nepi ka imah Jang Ohim langsung nanya ka aki na Neng Euis.

Jang Ohim :” Ki, punten abdi hilap deui pami papatah aki nu kahiji teh naonnya?”

Aki             :”Dasar teu ngudeng maneh mah, yeuh ingetken papatah aki nu kahiji, mun migawe nanaon ulah sapotong-sapotong ulah dirandeg-randeg kudu diterusken nepi ka jucung!”

Jang Ohim nguntruk na jero hatena, “hanjakal teu diregepken papatah aki teh. Pantesan Neng Euis semu nu handeuel!”

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *