Dongeng

 • Neng Syarifah Cerita Mistis Tanjakan Gentong

  TANJAKAN gentong yang memiliki medan berat, menanjak dan berliku dengan tebing curam dipinggirnya kerap kali menelan korban jiwa bagi pengendara yang melintasinya. Bahkan penduduk setempat...

 • Sapedah

  LAMUN pareng paamprok di jalan jeung nu sarua tumpak sepédah, Juandi sok ngarasa reugreug. Lain kuring wungkul geuning, nu lian gé aya nu kana sepédah...

 • Nu Lalajo Dangdut

  “Eulis, manéh rék lalajo?” Kokom jojorowokan di buruan imah Eulis, batur ulina. “Lalajo naon?” témbal Eulis nyampeurkeun bari ngagigiwing taplak méja. “Hoorr…teu nyaho nyah, pan...

 • Nini-nini Malarat Jeung Deleg Kasaatan

  Ari buburuh dederep henteu kaduga jeung geus henteu laku, wantu-wantu enggeus kolot kurang tanagana. Jadi kahirupanana taya deui ngan tina ngaroroték baé dina tegal-tegal atawa...