November 24, 2017

Pasea Aki Jeung Nini

Pasea Aki Jeung Nini

Duka kumaha mimitina, aki jeung nini pasea rongkah.
Anak incu beak dengkak ngakurkeun. Geus kitu we meureun lalakon rumah tangga aki jeung nini teh.
Si aki keukeuh rek indit ti imah.
Nini: “Ke heula aki, ari itu baju-baju, moal dibawa?””
Aki: “Moal. kop we bagikeun ka tatangga””
Nini: “Ari sawah balong jeung kebon?
Aki: “Kop mere pikeun nini jeung anak incu.”
Nini: “Ari ingon-ingon? Itu hayam, entog, domba jeung munding?”
Aki: “Kop jang nini jeung anak incu.”
Nini: “Itu mobil salima-lima, moal dibawa oge?”
Aki: “Moal. Bosen kumacetna mawa mobil ge.”
Nini: “Ari ieu?” cek nini bari nyingsatkeun samping.
Aki: “Lah, geus peot kitu. Bikeun we kanu maca….,*ceuk si Aki bari ngaleos. |cep latief|

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *